นักลงทุนสัมพันธ์

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

ผ่านนายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัท


- ติดต่อ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tel: 0-2559-0022 ต่อ 155
- หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท
ผ่านนายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


  • (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โปรดระบุอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้)

  • (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)

  • กรุณาระบุรายละเอียดของข้อเท็จจริงของการกระทำที่ต้องการแจ้งเบาะแสให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นหลักฐานหรือพยาน

Leave a comment