นักลงทุนสัมพันธ์

 • 12
  Feb
  2018

  คุณณฐกฤต วรรณภิญโญ ร่วมรับรางวัลในโครงการ “Smart Village” แคมเปญออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ ในประเทศ เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้ กับชุมชนอย่างยั่งยืน

  10:42
  คุณณฐกฤต วรรณภิญโญ ร่วมรับรางวัลในโครงการ “Smart Village” แคมเปญออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ 

  ในประเทศ เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้
  กับชุมชนอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม รร.พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

 • 31
  Oct
  2017

  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม วัน CSR DAY โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันไทยพัฒน์

  06:54

   

  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม วัน CSR DAY  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันไทยพัฒน์ เข้าอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ CSR Engagement


 • 14
  Sep
  2016

  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในสตรี และโครงการป้องกันการท้องไม่พร้อม

  10:44
  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในสตรี และโครงการป้องกันการท้องไม่พร้อม

  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 จัดโครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในสตรี และโครงการป้องกันการท้องไม่พร้อม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา กว่า 700 คน งานนี้ คุณภัทรภร  วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณภูษิต  ไล้ทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของทีวี ธันเดอร์ ร่วมเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทภายใต้ธุรกิจผลิตสื่อที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมดี

 • 31
  Jul
  2016

  บมจ.ทีวี ธันเดอร์ สนับสนุนโครงการมอบรองเท้าแก่เด็กนักเรียน

  06:44


  บมจ.ทีวี ธันเดอร์ สนับสนุนโครงการมอบรองเท้าแก่เด็กนักเรียน

  สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 9 ร่วมกับ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมอบรองเท้าแก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ทีวีที กรีนพาร์ค สตูดิโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระแก่ครอบครัวเด็ก และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ลดความกังวล เพิ่มความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต

 • 31
  Jul
  2016

  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี

  06:41


  เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2560 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณภัทรภร  วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี

 • 31
  Jul
  2016

  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสมทบทุนเนื่องใน “วันอานันทมหิดล 2560 “

  06:34  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสมทบทุนเนื่องใน “วันอานันทมหิดล 2560 “  ในงานแถลงข่าวเปิดตัวเข็มอานันทมหิดล “70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • 31
  Jul
  2016

  ทีวี ธันเดอร์ จัดงาน “หมอดมยาพาวิ่ง” สมทบทุนร่วมบริจาค 1 ล้านบาท

  05:38


  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   และ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ภายใต้ชื่อ “Chula Anesthesia Run 2016 (หมอดมยาพาวิ่ง)” รายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใช้ในห้องผ่าตัด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ก.ค ที่ผ่านมา ณ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยทีมแพทย์ พยาบาล ศิลปิน ดารา ผู้ประกาศข่าว และประชาชนหลากหลายอาชีพ

 • 27
  Jul
  2016

  โครงการ Wearing and Sharing แค่ใส่ก็ได้บุญ

  07:22


  ทีวี ธันเดอร์ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสมทบทุน
  “ โครงการ Wearing and Sharing แค่ใส่ก็ได้บุญ”

  มาดามโจ้ - ภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมลูกชาย คุณณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีวี ธันเดอร์ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสมทบทุน “โครงการ Wearing and Sharing แค่ใส่ก็ได้บุญ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 สภากาชาดไทย โดยมีการจัดทำกำไลวันแม่ และเสื้อสีฟ้า เพื่อสวมใส่ในโอกาสมหามงคลฯ โดยรายได้ของการจัดจำหน่ายสมทบเข้ากับโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยกำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม 84 พรรษา มหาราชินี โดยงานจัดขึ้นเมื่อ วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 (ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ. ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสุโกศล.

 • 09
  Jun
  2016

  วันอานันทมหิดล

  05:38


  เม-เมทินี จันทร์สร้อย ศิลปินและตัวแทนจาก บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เนื่องในวันอานันทมหิดล  และยังเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ในฐานะผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดทำเข็มวันอานันทมหิดลประจำปีพ.ศ.2559

 • 16
  Apr
  2016

  กองทัพบก โดย ททบ. ช่วยเหลือสังคม SCR สร้างศูนย์การเรียนรู้ทีวีดิจิตอล TV5 HD1 ครั้งที่ 2

  05:35


  “ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)”  ร่วมกิจกรรม “กองทัพบก โดย ททบ. ช่วยเหลือสังคม SCR  สร้างศูนย์การเรียนรู้ทีวีดิจิตอล TV5 HD1 ครั้งที่2”
  ณ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ (แจ่มวิทยาคาร) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559