นักลงทุนสัมพันธ์

 • 25
  Jun
  2015

  บมจ.ทีวี ธันเดอร์ (TVT) เข้าเทรดวันแรกเปิดราคาเหนือจอง

  07:32
  นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ (คนที่ 6 จากขวา) ประธานที่ปรึกษา นางภัทรภร วรรณภิญโญ (คนที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT นางเกศรา มัญชุศรี (คนที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายประพันธ์ เจริญประวัติ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ หรือTVT วันแรก (วันที่ 8 พ.ค.58) โดยมีราคาเปิดที่ 3.10 บาท หรือคิดเป็น 55 % ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ • 25
  Jun
  2015

  ข่าวประชาสัมพันธ์ APM แสดงความยินดี TVT

  07:31
  แสดงความยินดี นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 4 แถวหน้าขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (คนที่ 1 แถวหน้าซ้าย) กรรมการผู้จัดการพร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแสดงความยินดี บมจ.ทีวี ธันเดอร์ หรือ TVT ในโอกาสที่ได้เข้าทำการจดทะเบียนและซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กับ นางภัทรภร วรรณภิญโญ (คนที่ 3 แถวหน้าขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมพงษ์วรรณภิญโญ(คนที่ 3 แถวหน้าซ้าย ) ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)หรือ TVT ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆนี้ • 25
  Jun
  2015

  ข่าวงานบาสนครปฐม

  07:29
  ส่งเสริมกีฬา นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษา และนางภัทรภร วรรณภิญโญ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธีนเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT พร้อมด้วย นายสกล วรรณพงษ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกภาพกับทีมโค้ช และนักกีฬาบาสเกตบอลในงานการแข่งขันรอบนานาชาติ 2015 BASKETBALL THAILAND SUPER LEAGUE INTERNATIONAL INVITATION ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคมนี้ โดย ทีวี ธันเดอร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการประสานงานให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 3 แฟมิลี่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงาน โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงามสอดคล้องกับสโลแกนของบริษัทคือ “กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สังคมดี อารมณ์ดี”ซึ่งถือเป็นหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้
 • 25
  Jun
  2015

  “ทีวี ธันเดอร์” จับมือพันธมิตร ถ่ายทอดสดการแข่งขันบาส

  07:20
  นางภัทรภร วรรณภิญโญ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT พร้อมด้วย นายมนตรี ไชยพันธ์ (คนที่ 6 จากขวา) รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา (คนที่ 5 จากขวา) นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช (คนที่ 7 จากขวา) เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ ลีก โดยทีวี ธันเดอร์ รับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดสดให้ชมทุกแมทการแข่งขัน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้


 • 25
  Jun
  2015

  “ทีวี ธันเดอร์” ร่วมเสวนาพิเศษกับ NIDA

  07:18
  นางภัทรภร วรรณภิญโญ (คนที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ TVT ร่วมเสวนาเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปและนิสิตนักศึกษา ในงาน “NIDA BUSINESS SCHOOL OPEN HOUSE” คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อเร็วๆ นี้
 • 25
  Jun
  2015

  "TVT ลุย กทม. โรดโชว์ห้องค้า”

  07:17
  โรดโชว์ห้องค้า นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ (คนที่ 5 จากขวา) ประธานที่ปรึกษา นางภัทรภร วรรณภิญโญ (คนที่ 4 จากขวา) นายสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ (คนที่ 8 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT ร่วมกับ นางมธุรส สาราณียะธรรม (คนที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสแซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (คนที่ 6 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์แก่ห้องค้า เตรียมพร้อมเพื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้
 • 25
  Jun
  2015

  “TVT” ลุยโรดโชว์ ปิดท้ายภาคกลาง

  07:14
  โรดโชว์ ตลท. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ(คนที่ 6 จากขวา) ประธานที่ปรึกษา นางภัทรภร วรรณภิญโญ (คนที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพิรัฐ เย็นสุดใจ (คนที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายณฐกฤต วรรณภิญโญ (คนที่ 8 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (คนที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (คนที่ 7 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เตรียมพร้อมเพื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้
 • 25
  Jun
  2015

  ทีวี ธันเดอร์ ยกทัพรายการ ร่วมงานแถลงข่าว True4U (ทรูโฟร์ยู)

  07:11
  นายพิรัฐ เย็นสุดใจ (คนที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูษิต ไล้ทอง (คนที่ 1 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมงานแถลงข่าวช่อง True4U (ทรูโฟร์ยู) สัมผัสประสบการณ์ ที่จะให้คุณมากกว่าความบันเทิง “Let’s Change 4 MORE” โดยภายในงานยังมี สุดยอดเกมโชว์ระดับโลก ซึ่งผลิตโดย ทีมผู้ผลิตจาก ทีวี ธันเดอร์ อย่างรายการ The Price is Right ราคาพารวย ที่นำทีมโดย พิธีกรอย่าง น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งงานนี้ได้มาเล่นจริง! แจกจริง! โชว์การจัดรายการสดๆเป็นครั้งแรก ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้
 • 25
  Jun
  2015

  ทีวี ธันเดอร์ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในวันอานันทมหิดล

  07:10
  นางภัทรภร วรรณภิญโญ (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมดาราและนักแสดงจาก บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ในฐานะ ผู้มีอุปการคุณ ที่กรุณาสนับสนุนการจัดทำ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ.2558 จาก ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็วๆนี้
 • 25
  Jun
  2015

  TVT เข้ารับรางวัลพระราชทาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558

  07:09
  นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ(คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT เข้ารับรางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยถูกคัดเลือกจากฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อเร็วๆนี้